×
Trang chủ Sản phẩm Tin tức Phần mềm Liên hệ Công trình điểm Đăng nhập Tải Catalogue Online

Update 194

Ngày: 29/04/2020
Version: 4.0.44 (Version code 194)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

Fix rất nhiều lỗi
Tải xuống
Checksum: 6202ab9578e14ad4f4050c1a11c19718

Update 192

Ngày: 29/04/2020
Version: 4.0.42 (Version code 192)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

Fix rất nhiều lỗi
Tải xuống
Checksum: 6202ab9578e14ad4f4050c1a11c19718

update 191

Ngày: 11/03/2020
Version: 4.0.41 (Version code 191)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Sửa lỗi nháy ảnh màn youtube - Làm lại bind data list bài hát
Tải xuống
Checksum: 10925410332c42cd55c3657e6a9bddf4