×
Trang chủ Sản phẩm Tin tức Phần mềm Liên hệ Công trình điểm Đăng nhập Tải Catalogue Online

4.3.4

Ngày: 26/08/2022
Version: 4.3.4 (Version code 226)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

Sửa lỗi
Tải xuống
Checksum: e1c7b3b07318d5f00f20c33196e54fac

4.2.7

Ngày: 31/08/2020
Version: 4.2.7 (Version code 218)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Sửa lỗi qua bài Soundcloud, Youtube
Tải xuống
Checksum: 5222f6937bdbf009e2e6c7c3665baded

4.2.4

Ngày: 11/08/2020
Version: 4.2.4 (Version code 214)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

31/07/2020 OSKTV 4.2.4 (version code 214) - Sửa lỗi mono trên Youtube, Soundcloud, Mixcloud - Cải thiện thời gian khởi động app - Thêm admin config YServer - Sửa lỗi cập nhật phần mềm từ app điều khiển - Sửa lỗi không phát được bài hát từ Soundcloud - Hỗ trợ app điều khiển tìm bài hát Soundcoloud, Mixcloud
Tải xuống
Checksum: d65d7186f5e23be758dbbb30c0b67d8c

Phiên bản phần mềm 4.0.12

Ngày: 24/12/2019
Version: 4.0.12 (Version code 179)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

Phiên bản phần mềm 4.0.12 - Thêm chức năng xoá 100 bài nhạc nước ngoài - Sửa cơ chế kết nối wifi - Fix lỗi bị nháy bài hát youtube khi tải nhạc
Tải xuống
Checksum: 29d2fa7f97454bc192afdc926d6a21cb

Phiên bản phần mềm 3.9.9

Ngày: 28/08/2019
Version: 3.9.9 (Version code 143)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

Phiên bản phần mềm 3.9.9 - Tối ưu hoạt động soundcloud.
Tải xuống
Checksum: 1406a0e32e3f49e8a663b5b35fd81871