×
Trang chủ Sản phẩm Tin tức Phần mềm Liên hệ Công trình điểm Đăng nhập Tải Catalogue Online

4.2.7

Ngày: 31/08/2020
Version: 4.2.7 (Version code 218)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Sửa lỗi qua bài Soundcloud, Youtube
Tải xuống
Checksum: 5222f6937bdbf009e2e6c7c3665baded

4.2.4

Ngày: 11/08/2020
Version: 4.2.4 (Version code 214)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

31/07/2020 OSKTV 4.2.4 (version code 214) - Sửa lỗi mono trên Youtube, Soundcloud, Mixcloud - Cải thiện thời gian khởi động app - Thêm admin config YServer - Sửa lỗi cập nhật phần mềm từ app điều khiển - Sửa lỗi không phát được bài hát từ Soundcloud - Hỗ trợ app điều khiển tìm bài hát Soundcoloud, Mixcloud
Tải xuống
Checksum: d65d7186f5e23be758dbbb30c0b67d8c

Phiên bản phần mềm 4.1.9

Ngày: 20/04/2020
Version: 4.1.9 (Version code 203)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

20/04/2020 OSKTV 4.1.9 (version code 203) - Hỗ trợ YServer - Tìm bài Youtube offline - Phát nhạc Youtube offline - Tải ảnh bài hát youtube offline - Fix lỗi thư viện chơi nhạc, fix lỗi Soundcloud - Hỗ trợ tablet/Ipad tìm bài hát offline
Tải xuống
Checksum: 309d412e9f68b56620f2fd80c8ceac72

Phiên bản phần mềm 4.1.8

Ngày: 05/03/2020
Version: 4.1.8 (Version code 197)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

Phiên bản phần mềm 4.1.8 ( 197) Tối ưu hoạt động đầu máy
Tải xuống
Checksum: 55e2af80e1c6b610596e735bf866798b

Phiên bản phần mềm 4.1.7

Ngày: 10/02/2020
Version: 4.1.7 (Version code 191)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

Phiên bản phần mềm 4.1.7 (191) - Fix lỗi mất ổ cứng - Thêm chức năng beta cho YG - Thêm chức năng tải cơ sở dữ liệu rút gọn - Fix lỗi tìm bài hát chậm
Tải xuống
Checksum: 65f7128976137fc44ae41e2ae32f0785