×
Trang chủ Sản phẩm Tin tức Phần mềm Liên hệ Công trình điểm Đăng nhập Tải Catalogue Online

4.1.2

Ngày: 16/11/2020
Version: 4.1.2 (Version code 208)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Sửa lỗi sound cloud, mix cloud - Không hiển thị trùng lặp bài hát youtube
Tải xuống
Checksum: cad883e963f5c1ab3169badf48ebf1ff

4.1.1

Ngày: 09/11/2020
Version: 4.1.1 (Version code 207)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Diagnostic
Tải xuống
Checksum: 0ba2d11da9e4019da99f16e1ae17e630

4.0.5

Ngày: 13/10/2020
Version: 4.0.5 (Version code 199)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Tối ưu tìm kiếm, phát nhạc youtube, sound cloud, mix cloud - Sửa một số lỗi thoát ứng dụng
Tải xuống
Checksum: 7869c2a0f2e34d849628f83ee1775233

Update 196

Ngày: 04/05/2020
Version: 4.0.46 (Version code 196)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Fix search Sound Cloud
Tải xuống
Checksum: 0ec0da0319e088bf14d9b2fd5f70ded7

Update 195

Ngày: 29/04/2020
Version: 4.0.45 (Version code 195)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

Fix lỗi
Tải xuống
Checksum: d4c32025b92477ea32402fe5f55aaf2e