×
Trang chủ Sản phẩm Tin tức Phần mềm Liên hệ Công trình điểm Đăng nhập Tải Catalogue Online

4.1.31

Ngày: 16/12/2022
Version: 4.1.31 (Version code 277)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

-Fix bugs
Tải xuống
Checksum: cd3d36171ab18fe6821327f6c6bbf70b

4.1.29

Ngày: 08/12/2022
Version: 4.1.29 (Version code 275)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

-Tự động tải bài hát Youtube về ổ cứng khi đang hát -Thêm chức năng xóa số lượng bài -Appstore cho dấu tích chỉ tải -Fix nút xóa cache
Tải xuống
Checksum: c78debcca67ff9d6c40d0b8a38a40c46

4.1.27

Ngày: 10/11/2022
Version: 4.1.27 (Version code 273)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

-Tối ưu play Youtube -Nút Chỉ tải -Sửa lỗi Pause và chuyển bài ở Chế độ Youtube Web -Sửa lỗi tách lời 1 track -Sửa lỗi mất khung hình Tivi, tắt tiếng HDMI -Sửa thumbnail thể loại -Sửa mục Bài mới thành Nhạc HDD
Tải xuống
Checksum: 62d48ff94baffd9029858ad91f99fda9

4.1.15

Ngày: 10/10/2022
Version: 4.1.15 (Version code 261)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Chức năng 2 màn hình - Search youtube offline - Hệ thống cảnh báo cháy - Danh sách ứng dụng - Cấu hình máy chiếu - Fix cấu hình âm thanh autoplay
Tải xuống
Checksum: 35f79ee9b77a209c490a686fcc51be5f

4.1.9

Ngày: 12/04/2021
Version: 4.1.9 (Version code 248)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Youtube webview - Hỗ trợ Oserver - Tối ưu search
Tải xuống
Checksum: 807e6c554ac355ab5f80ee729b1a2618