×
Trang chủ Sản phẩm Tin tức Phần mềm Liên hệ Công trình điểm Đăng nhập Tải Catalogue Online

4.4.9

Ngày: 12/04/2024
Version: 4.4.9 (Version code 349)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

-Fix bug
Tải xuống
Checksum: fc8a39ff4ed07f115ee60b7b18511b9c

4.3.34

Ngày: 17/08/2023
Version: 4.3.34 (Version code 334)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

-Tối ưu Player -Tối ưu giao diện -Update YGD -Fix SmartController -Fix Sound khi Tắt máy
Tải xuống
Checksum: e390786f0d9b9ed49ac6215f9776d5e1

4.1.40

Ngày: 27/04/2023
Version: 4.1.40 (Version code 286)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

-Tối ưu Player -Fix cấu hình âm thanh -Fix taskbar -Fix ping online
Tải xuống
Checksum: 99f1da6d1da7619f1b96233be1bfe498

4.1.31

Ngày: 16/12/2022
Version: 4.1.31 (Version code 277)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

-Fix bugs
Tải xuống
Checksum: cd3d36171ab18fe6821327f6c6bbf70b

4.1.29

Ngày: 08/12/2022
Version: 4.1.29 (Version code 275)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

-Tự động tải bài hát Youtube về ổ cứng khi đang hát -Thêm chức năng xóa số lượng bài -Appstore cho dấu tích chỉ tải -Fix nút xóa cache
Tải xuống
Checksum: c78debcca67ff9d6c40d0b8a38a40c46