×
Trang chủ Sản phẩm Tin tức Phần mềm Liên hệ Công trình điểm Đăng nhập Tải Catalogue Online

4.1.9

Ngày: 12/04/2021
Version: 4.1.9 (Version code 248)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Youtube webview - Hỗ trợ Oserver - Tối ưu search
Tải xuống
Checksum: 807e6c554ac355ab5f80ee729b1a2618

4.1.8

Ngày: 06/02/2021
Version: 4.1.8 (Version code 239)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Fix các lệnh socket: hỗ trợ remote tablet - Update whiteList - Lỗi âm thanh HDMI khi play/pause - Smart Controller - Youtubedl - Sửa một số lỗi thoát app - Chấm điểm
Tải xuống
Checksum: 302854a425d84d655fcdca0f73354312

4.1.7

Ngày: 12/01/2021
Version: 4.1.7 (Version code 228)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Chỉnh sửa cài đặt phần mềm - Tối ưu bộ nhớ - Chức năng chuyển player xuống màn cảm ứng
Tải xuống
Checksum: 47ca98c1a14be487e0ee058eb04bf596

4.1.6

Ngày: 04/01/2021
Version: 4.1.6 (Version code 222)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Fix get link youtube - Sửa lỗi lần đầu vào bài hát yêu thích
Tải xuống
Checksum: 4066334373bd6080fca88c95787b4686

4.1.5

Ngày: 30/12/2020
Version: 4.1.5 (Version code 219)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Thêm cấu hình YServer - Thêm Youtube Vanced - Chỉnh sửa diagnostic - Đưa nhạc vào bằng USB - Sửa play Youtube
Tải xuống
Checksum: 62973a677fa86fb546a89357cf9fb683