×
Trang chủ Sản phẩm Tin tức Phần mềm Liên hệ Công trình điểm Đăng nhập Tải Catalogue Online

4.1.8

Ngày: 24/09/2020
Version: 4.1.8 (Version code 218)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Tối ưu phát nhạc yourube, sound cloud, mix cloud
Tải xuống
Checksum: 4153c5c1e06e0031d41d084eeadcf122

4.1.7

Ngày: 08/09/2020
Version: 4.1.7 (Version code 217)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Slide ảnh khi không phát nhạc - Cài đặt max âm lượng - Sửa lỗi phát nhạc youtube
Tải xuống
Checksum: 810d226cb92cb05d8e320e8d67aa6afa

4.1.6

Ngày: 14/08/2020
Version: 4.1.6 (Version code 216)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Đổi cơ chế lưu cấu hình S30
Tải xuống
Checksum: a52a5ba8bd0152e683a45da634ab5971

4.1.5

Ngày: 14/08/2020
Version: 4.1.5 (Version code 215)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Đổi cơ chế lưu cấu hình S30
Tải xuống
Checksum: 02dc8b5030927267e3b1196efdf1436e

Update 212

Ngày: 07/08/2020
Version: 4.1.3 (Version code 212)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Fix lỗi trên đầu S30
Tải xuống
Checksum: 2fa0331d10d07a8b3fde62da989204fd