×
Trang chủ Sản phẩm Tin tức Phần mềm Liên hệ Công trình điểm Đăng nhập Tải Catalogue Online

4.2.1

Ngày: 18/03/2021
Version: 4.2.1 (Version code 221)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Chỉnh sửa phát nhạc online - Tối ưu một số chức năng
Tải xuống
Checksum: 7686aca714318eabab25b051555815bd

4.2.0

Ngày: 07/01/2021
Version: 4.2.0 (Version code 220)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Tối ưu memory
Tải xuống
Checksum: 297b3915eb845d828cebb4e43880b45a

4.1.9

Ngày: 28/09/2020
Version: 4.1.9 (Version code 219)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Chỉnh sửa chức năng tìm lỗi youtube, sound cloud, mix cloud
Tải xuống
Checksum: 10afb8f118b9002073fe70a13e6ab04c

4.1.8

Ngày: 24/09/2020
Version: 4.1.8 (Version code 218)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Tối ưu phát nhạc yourube, sound cloud, mix cloud
Tải xuống
Checksum: 4153c5c1e06e0031d41d084eeadcf122

4.1.7

Ngày: 08/09/2020
Version: 4.1.7 (Version code 217)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

- Slide ảnh khi không phát nhạc - Cài đặt max âm lượng - Sửa lỗi phát nhạc youtube
Tải xuống
Checksum: 810d226cb92cb05d8e320e8d67aa6afa