×
Trang chủ Sản phẩm Tin tức Phần mềm Liên hệ Công trình điểm Đăng nhập Tải Catalogue Online

Phiên bản phần mềm 3.7.4

Ngày: 19/12/2018
Version: 3.7.4 (Version code 83)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

Cập nhật phiên bản OSKTV 3.7.4 ngày 19/12/2018 - Thêm chức năng kiểm tra kết nối đến LAN server - Fix lỗi không đồng bộ được dữ liệu cho mobile, tablet - Sửa một số lỗi từ phiên bản trước
Tải xuống
Checksum: c735ba3d04938ad10f1b949130c96823