×
Trang chủ Sản phẩm Tin tức Phần mềm Liên hệ Công trình điểm Đăng nhập Tải Catalogue Online

Phiên bản phần mềm 4.0.12

Ngày: 24/12/2019
Version: 4.0.12 (Version code 179)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

Phiên bản phần mềm 4.0.12 - Thêm chức năng xoá 100 bài nhạc nước ngoài - Sửa cơ chế kết nối wifi - Fix lỗi bị nháy bài hát youtube khi tải nhạc
Tải xuống
Checksum: 29d2fa7f97454bc192afdc926d6a21cb

Phiên bản phần mềm 4.0.1

Ngày: 13/11/2019
Version: 4.0.1 (Version code 165)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

Phiên bản phần mềm 4.0.1 - Kết nối wifi dễ dàng, ổn định hơn - Đổi cơ chế kiểm tra mạng internet chính xác hơn - Nâng cấp tìm kiếm bài hát từ Youtube, MixCloud
Tải xuống
Checksum: 209e49e9b92cd9827320c19e60503c70

Phiên bản phần mềm 3.9.9

Ngày: 28/08/2019
Version: 3.9.9 (Version code 143)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

Phiên bản phần mềm 3.9.9 - Tối ưu hoạt động soundcloud.
Tải xuống
Checksum: 1406a0e32e3f49e8a663b5b35fd81871

Phiên bản phần mềm 3.7.4

Ngày: 19/12/2018
Version: 3.7.4 (Version code 83)

Các tính năng và cải thiện trên phần mềm

Cập nhật phiên bản OSKTV 3.7.4 ngày 19/12/2018 - Thêm chức năng kiểm tra kết nối đến LAN server - Fix lỗi không đồng bộ được dữ liệu cho mobile, tablet - Sửa một số lỗi từ phiên bản trước
Tải xuống
Checksum: c735ba3d04938ad10f1b949130c96823