×
Trang chủ Sản phẩm Tin tức Phần mềm Liên hệ Công trình điểm Đăng nhập Tải Catalogue Online

Tài liệu hướng dẫn thêm nhạc vào M15 bằng USB

Hướng dẫn cách thêm nhạc cho đầu OKARA M15 bằng USB

CHUẨN BỊ USB

1.Tạo thư mục “update_okara” trong USB

2.Tạo tự mục “data” trong thư mục “update_okara”

                                     

Copy bài hát vào thư mục “data”

Đặt tên bài là Tên-bài-hát_Tên-ca-sĩ.mp4

Ví dụ: “Hoa nở không màu_Hoài Lâm.mp4"

                                        

Cắm USB vào đầu M15

Vào Cài đặt -> Cập nhật bài hát

                          

Phần mềm thông báo cập nhật thành công.